NLFR

Platform over interieur- & exterieurschrijnwerk
Ook in industriële sectoren zijn mensen het meest kostbare goed
PrePS in Wood gaat aan de slag met preventie rond psychosociaal welzijn in de houtindustrie. (Beeld: Christophe Toffolo)

Ook in industriële sectoren zijn mensen het meest kostbare goed

Naast opleiding, onderwijs en hr-advies zijn veiligheid en welzijn de belangrijkste pijlers van het kennis- en opleidingscentrum en preventie-instituut Woodwize. Het paritair gestuurde sectororgaan voorziet opleidingen, infosessies en eerstelijnsadvies voor de hout- en meubelsectoren. Met ondersteuning van de federale overheid startte Woodwize in september 2022 een intensief project rond psychosociaal welzijn: PrePS in Wood. Sectoraal preventieadviseur bij Woodwize Stefan Hinnekens maakt na acht maanden de voorlopige balans op van het project.

Woodwize kent de houtsector door en door, en deelt die kennis op een onafhankelijke maar betrokken manier met werkgevers, werknemers, leerkrachten en leerlingen. Via opleidingen, informatiesessies en een professionele dienstverlening draagt Woodwize bij tot veilig en duurzaam werk in alle ondernemingen in de houtsector. “We ressorteren onder de paritaire comités 125 en 126”, legt sectoraal preventieadviseur bij Woodwize Stefan Hinnekens uit. “We richten ons naar zowel de bosexploitanten, houtzagerijen en houthandels, alsook de houtbewerkers, meubelmakers, schrijnwerkers en stoffeerders in Vlaanderen en Wallonië. 

Het aanbod van Woodwize bestaat uit vier pijlers: opleiding, onderwijs, hr-advies en veiligheid en welzijn. Hun opleidingen zijn zowel technisch en praktisch als eerder theoretisch zoals communicatievaardigheden of managementtraining. Op onderwijsvlak richt Woodwize zijn pijlen op leerkrachten, leerlingen en studenten met als doelstelling een grondige arbeidsmarktverkenning en informatie over de overstap naar het werkveld. Daarnaast staat de dienst ook in voor hr-advies. In 2015 werd de dienstverlening van Woodwize aangevuld met een vierde pijler: veiligheid en welzijn.

Met een concrete toolkit krijgen bedrijven een duidelijke gids over psychosociaal welzijn met daarin herkenbare cases. (Beeld: CH TOFFOLO)

Van blanco blad naar baanbrekend project

Het beleid van Woodwize rond veiligheid en welzijn omvat de zeven welzijnsdomeinen van het preventiebeleid: veiligheid, gezondheid, ergonomie, hygiëne, verfraaiing van de werkplaatsen, psychosociaal welzijn en leefmilieu. De meeste van deze domeinen zijn zichtbaar, meetbaar en praktisch aan te pakken. Bijvoorbeeld, iemand die de veiligheidsvoorzieningen van de machine niet naleeft, of zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet gebruikt, spreek je direct aan. Maar op het vlak van psychosociaal welzijn stellen de sectoren, en ook Woodwize, vast dat er nog heel wat onzichtbare drempels zijn om preventief en actief in te zetten op dit aspect. In het voorjaar van 2022 lanceerde de federale overheid, via het kabinet van minister van werk Pierre-Yves Dermagne, een projectoproep ter preventie van psychosociale risico’s in de sectoren. Woodwize diende hiervoor het project ‘PrePS in Wood’ in: PREventie rond PsychoSociaal welzijn in de houtindustrie. Dit dossier werd goedgekeurd en ging van start op 1 september 2022. 

Groot draagvlak voor sectorbrede acties

Ondertussen loopt PrePS in Wood acht maanden en werpen de eerste inspanningen hun vruchten af. Stefan: “Voor dit project werken we samen met Marleen Limbourg van ML Advies, experte in het begeleiden van bedrijven op het vlak van hr. Met onze interne werkgroep organiseerden we op 25 november een social hackathon. Op dit brainstormevenement staken 72 deelnemers de koppen bij elkaar om aan de hand van herkenbare casussen concrete, innovatieve en creatieve oplossingen te bedenken. De groep deelnemers bestond uit alle stakeholders van de sector: werknemers, werkgevers, beroepsorganisaties, externe diensten, overheidsdiensten, verzekeringsinstanties, experten psychosociaal welzijn, andere sectoren, … Door die variatie aan deelnemers verkregen we 139 sectorbrede ideeën die de werkgroep clusterde en hertaalde naar concrete acties. Bovendien engageerden een twintigtal aanwezigen zich ook om deel te nemen aan focusgroepen. Centraal staat een positief, waarderende aanpak van het project en we rekenen daarvoor op heel wat enthousiasme uit de sector.”

Tijdens een social hackaton verzamelde Woodwize 139 sectorbrede ideeën die de werkgroep hertaalde naar concrete acties. (Beeld: CH TOFFOLO)

Concrete richtlijnen via handige toolkit

Twaalf bedrijven fungeren als proeftuin en testen momenteel een handige toolkit uit. Deze kit omvat onder andere een duidelijke gids over psychosociaal welzijn met daarin herkenbare cases: Wat is het? Waarom moet ik hier werk van maken? Wat kan ik doen? Hoe begin ik eraan? Daarnaast gaan bedrijven aan de slag met een ‘QuickScan’ die aan de hand van 25 stellingen een globale waardering geeft op de vijf A’s: arbeidsomstandigheden, -inhoud, -verhoudingen, -voorwaarden en -organisatie. Deze stellingen worden bij voorkeur door zoveel mogelijk medewerkers beantwoord, zowel op de werkvloer als in het management. Zo krijgt het bedrijf zeer accurate info over hoe het met het welzijn gesteld is op het werk. Behalve deze fysieke toolkit staat Woodwize ook in voor ondersteuning bij het verwerken van deze data of het optimaliseren van het preventiebeleid, het verlenen van advies over de resultaten en eventuele doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten. “Het doel van PrePS in Wood is om de sector te voorzien van concrete handvaten om psychosociaal welzijn onder de aandacht te brengen en te houden”, besluit Stefan. “We kijken dus heel erg uit naar de resultaten en vooral naar een verdere verankering van al onze realisaties.”

Ook benieuwd naar de resultaten? Noteer zeker dinsdagnamiddag 29 augustus 2023 in je agenda. Dan vindt het slotevent van PrePS in Wood plaats in Anderlecht. Voor meer informatie contacteer je Stefan van Woodwize.    ■

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details